Hoe lang moet een werkgever het loon van een zieke werknemer doorbetalen?

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat werknemers die ziek zijn, hun loon doorbetaald moeten krijgen.

Werkgevers zijn verplicht om minimaal twee jaar het loon door te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorschriften:

  • Het eerste jaar – werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag niet onder het minimumloon uitkomen
  • Het tweede jaar – werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag wel onder het minimumloon uitkomen
  • Na twee jaar stopt de verplichting tot doorbetaling. De zieke werknemer krijgt dan in principe een WIA-uitkering (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Als een werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij verplicht worden tot doorbetaling van maximaal nog een jaar.

Meer informatie: ziekteverzuim