Richtlijnen werkgever en werknemer bij ziekteverzuim

De situatie van de zieke werknemer bepaalt wanneer en bij wie de werknemer moet worden ziekgemeld.

Voor de werkgever gelden de volgende richtlijnen voor ziekmelding:

  • Het stappenplan van het UWV geeft alle stappen weer die je moet nemen als een werknemer ziek is, en welke documenten hierbij nodig zijn.
  • De werkgever moet de zieke werknemer uiterlijk binnen een week ziek melden bij de arbodienst of bedrijfsarts.
  • De werkgever moet de regels voor ziekmelding bekendmaken bij de medewerkers.
  • De werkgever mag aan de werknemer vragen wanneer deze weer denkt te kunnen werken.

Voor de werknemer gelden de volgende richtlijnen bij ziekmelding:

  • De werknemer moet de verzuimregels (het verzuimprotocol) van de werkgever opvolgen. Zo moet de werknemer zich bijvoorbeeld tijdig ziek melden.
  • De werknemer is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte.
  • De werknemer mag spontaan uitleg geven over de oorzaak van de ziekte, maar de werkgever mag daar niet naar vragen.