Verschil second opinion en deskundigenoordeel

De second opinion is iets anders dan het deskundigenoordeel van UWV.

De second opinion is bedoeld om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid van een advies. Het geeft de werknemer de mogelijkheid om laagdrempelig en in een vroegtijdig stadium zijn twijfels te kunnen bespreken met een andere bedrijfsarts. Het betreft dan arbeidsgezondheidskundige vraagstukken. De second opinion kan alleen door de werknemer worden aangevraagd en alleen een bedrijfsarts kan een second opinion uitvoeren.

Het deskundigenoordeel van UWV is bedoeld om het re-integratieproces vlot te trekken wanneer deze vastloopt tijdens de eerste twee ziektejaren. Het deskundigenoordeel kan zowel op verzoek van de werknemer als op verzoek van de werkgever plaatsvinden. Het deskundigenoordeel wordt gegeven door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Alleen UWV is bevoegd om een deskundigenoordeel te geven.

Het deskundigenoordeel kan gegeven worden over:

  • het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk van de werknemer;
  • het nakomen van re-integratieverplichtingen door de werknemer;
  • het aanwezig zijn van passend werk bij de werkgever; en
  • het nakomen van de re-integratie inspanningen door de werkgever.

Kijk ook op de  website van UWV voor meer informatie over het deskundigenoordeel. Het deskundigenoordeel kan op de website van UWV worden aangevraagd door de  werknemer en door de  werkgever.

Verschil second opinion en deskundigenoordeel UWV

Het verschil tussen de second opinion en  het deskundigenoordeel van UWV wordt ook in onderstaande tabel weergegeven:

Second opinion Deskundigenoordeel UWV
Moment van aanvragen Gaat over arbeidsgeneeskundige vragen: vraagstukken over gezondheidsproblemen in relatie tot werk, vaak in een vroege fase van het verzuim. Bedoeld om het re-integratieproces vlot te trekken wanneer deze vastloopt tijdens de eerste twee ziektejaren.
Aanvrager Kan alleen door de werknemer worden aangevraagd. Kan zowel door de werknemer als door de werkgever worden aangevraagd.
Uitvoerder Kan alleen worden uitgevoerd door een bedrijfsarts. Wordt gegeven door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.