Wet & Regelgeving

In het Arbobesluit zijn de verplichtingen van opdrachtgevers in de bouw vastgelegd. In veel gevallen is het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan verplicht. Deze en andere informatie over wet- en regelgeving vindt u hier.