Samenvatting wijzigingen artikelen bouwprocesbepalingen

In dit document kunt u lezen wat de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit van 6 december 2016 betekent voor diverse relevante artikelen. Per artikel treft u de vorige en de huidige tekst aan, evenals een toelichting op de wijziging in dit artikel.