UWV WERKbedrijf

UWV WERKbedrijf is het trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Het WERKbedrijf biedt werkgevers informatie en voorzieningen bij het vinden van gekwalificeerd personeel en helpt werkzoekenden zo snel mogelijk aan werk.

UWV WERKbedrijf

Voormalig CWI

Het UWV WERKbedrijf is ontstaan toen het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen, de opvolger van het oude ‘arbeidsbureau’) in 2009 samenging met het UWV. De twee instanties werkten al veel samen, maar kunnen de dienstverlening aan werknemers en werkgevers nu nog verder verbeteren. Het UWV houdt zich met name bezig met het uitvoeren van de werknemersverzekeringen. Alle op werk gerichte activiteiten zijn nu ondergebracht in UWV WERKbedrijf.

Taken UWV WERKbedrijf

Het doel van UWV WERKbedrijf is om zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het WERKbedrijf is actief op 3 terreinen:

  • werk, inkomen en re-integratie – UWV WERKbedrijf ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van een baan. Als het niet direct lukt werk te vinden, zorgt UWV Uitkeren voor een tijdelijke uitkering als inkomen. Ook begeleidt UWV WERKbedrijf werknemers tijdens hun re-integratie.
  • ontslag en arbeidstijdverkorting – Werkgevers kunnen bij UWV WERKbedrijf een aanvraag doen voor ontslag van personeel om bedrijfseconomische en persoonlijke redenen. Ook behandelen ze aanvragen voor arbeidstijdverkorting voor bedrijven die in financiële nood verkeren.
  • tewerkstellingen en regelingen – UWV WERKbedrijf regelt ook vergunningen voor werknemers buiten de EU. Daarnaast bemiddelen ze voor werknemers die in het buitenland willen werken.

Meer informatie over UWV WERKbedrijf is hier te vinden.