Tocht

Ventilatie betekent dat lucht in beweging is. Als de beweging van lucht binnenshuis te groot wordt, dan spreken we over hinderlijke tocht. Werkgevers moeten zorgen voor de juiste ventilatie en daarbij proberen tocht zoveel mogelijk te beperken.

Stijve spieren

Tocht wordt als hinderlijk ervaren bij een luchtverplaatsing van meer dan 0,15 m/s in de winter en 0,25 m/s in de zomer. Luchtverplaatsing of tocht is in de zomer immers meestal veel acceptabeler doordat de waterdamp op het lichaam (= zweet) dan sneller verdampt en de huid hierdoor koelt. 

Tocht kan ontstaan bij te sterke ventilatie. Ventileren met koude en vooral droge lucht kan zelfs zeer hinderlijk zijn. Tocht kan ook voorkomen bij deuren die openstaan of bij slecht sluitende kozijnen. Vaak is tocht voelbaar doordat koude lucht langs ongeïsoleerde ramen naar beneden ‘valt’. Veel mensen blijken naarmate ze ouder worden tocht beter te kunnen waarnemen in de nek en op de blote schouders/bovenarmen.  

Richtlijnen ventilatie

Werkgevers moeten altijd voorkomen dat hun personeel last heeft van een te warm of te koud binnenklimaat. Tocht is één van de vier factoren die bepaalt hoe het binnenklimaat ervaren wordt. Specifiek zegt het Arbobesluit artikel 6.2 over tocht dat "luchtverversingsinstallaties zodanig moeten functioneren dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld".

Soms is het onvermijdelijk dat werknemers op een tochtige plek werken, bijvoorbeeld in loodsen waar de deur vaak opengaat. Werkgevers moeten in dat geval zorgen voor beschermende kleding om discomfort te voorkomen.

Tocht voorkomen

De volgende aandachtspunten helpen om tocht op de werkplek zo veel mogelijk te beperken:

  • Zorg ervoor dat de temperatuur tussen twee aansluitende ruimtes niet veel verschilt. 
  • Laat werkplekken niet tegen ramen aansluiten en zeker niet als er geen isolerend glas is.
  • Bevestig tochtstrips op deuren en ramen die niet goed sluiten.
  • Plaats een extra tochtdeur bij deuren die vaak opengaan (bijvoorbeeld in een winkel). 
  • Probeer grote deuren die nodig zijn bij transport zo veel mogelijk gesloten te houden. 
  • Een personendeur in een grote loodsdeur voorkomt dat de grote deur onnodig vaak open staat.
  • Als een bureau op de tocht staat, kijk dan of het verplaatst kan worden naar een plek met minder tocht.