Sportongeval

Sporten is gezond, maar sporten kan ook leiden tot blessures die het werken voor korte of lange tijd onmogelijk maken. Voor de regelingen rondom verzuim en re-integratie maakt dit niets uit. Die zijn hetzelfde als bij een andere ziekteoorzaak.

Sportongeval

Sporten is gezond

Wetenschappelijk onderzoek heeft in voldoende mate aangetoond dat werknemers die sporten productiever zijn en bovendien minder vaak ziek zijn.

Maar het is ook bekend dat sporters blessures kunnen oplopen. Werknemers met een sportblessure en die van mening zijn dat ze tijdelijk niet kunnen werken, kunnen zich gewoon ziek melden. De werkgever moet deze ziekmelding als een normale ziekmelding behandelen met alle rechten en plichten die daarbij horen, inclusief het doorbetalen van het loon. Een werkgever heeft namelijk niet het recht om de oorzaak en de diagnose bij ziekte van de werknemer te weten.

Wat mag wel?

  • Een werkgever mag tijdens een sollicitatie naar de hobby’s van de werknemer vragen. Zo kan hij een inschatting maken wat de werknemer in zijn vrije tijd doet en welke risico’s daarbij spelen.
  • Heeft een werknemer al meerdere keren een ernstige blessure opgelopen, dan mag de werkgever hem formeel daarop wijzen en vragen met die sport te stoppen. Ontslaan mag hij de werknemer niet.
  • Om het sporten tijdens werktijd te stimuleren bestaan er diverse fiscale regelingen (bijvoorbeeld fitness in werktijd).