Luchtverversing

Zonder dat je het ziet kan de lucht op het werk van slechte kwaliteit zijn en daarmee voor veel klachten zorgen. Dit kan ook komen door een laag zuurstofgehalte door het ademen van mensen. Luchtverversing is daarom erg belangrijk.

De mens als vervuiler

Lucht op de werkplek wijkt vaak af van buitenlucht. Op de werkplek kunnen de concentraties van stoffen, gassen en dampen door werkprocessen veel hoger liggen, zonder dat dit te zien of te ruiken is. Bovendien zorgen mensen op de werkplek voor een toename van uitgeademde lucht en voor stofdeeltjes in de lucht vanwege kleding en de slijtage van huishoudelijk textiel en vloerbedekking. Op elke werkplek is het daarom van belang dat de vuile lucht wordt vervangen door verse lucht. Het filteren van de vuile lucht biedt meestal geen oplossing vanwege de gassen. Daarom ligt ventileren met buitenlucht voor de hand.  

Vuile lucht ontstaat door:

 • opname van stofdeeltjes van kleding en vloerbedekking;
 • het ademen van mensen;
 • uitstoot van kantoorapparatuur zoals printers, faxen en kopieerapparaten; 
 • micro-organismen zoals schimmels en bacteriën doordat de lucht vochtig is; 
 • stoffen die tijdens werkprocessen vrijkomen.  

Gezondheidsklachten door vuile lucht

Vervuilde lucht kan leiden tot een groot aantal gezondheidsklachten. Veelvoorkomende klachten zijn:

 • last van de luchtwegen/astma;
 • irritatie aan de ogen en huid;
 • het optreden van allergische reacties; 
 • hoofdpijn;
 • concentratieproblemen.

Als deze klachten bij veel mensen in hetzelfde kantoorcomplex voorkomen en duidelijk gerelateerd zijn aan het gebouw, spreekt men ook wel van een sick-building-syndrome

De Arbowet en luchtverversing

De eisen die aan de luchtkwaliteit op de arbeidsplaats worden gesteld staan in het Arbobesluit (artikel 6.2.: luchtverversing).

 • Op de arbeidsplaats is voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig. 
 • Luchtverversingsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar. 
 • Luchtverversingsinstallaties functioneren zodanig dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld. 
 • Luchtverversingsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert voor zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers. 

Luchtverversing mag zowel via de mechanische manier (ventilator) als via de natuurlijke weg plaatsvinden (tocht). Een open raam biedt zelden ventilatie als de ruimte aan de tegenovergestelde wand geen luchtdrukverschil heeft. Bij lokale verwarming is vrijwel altijd ventilatie aanwezig vanwege het feit dat warme lucht opstijgt. (Schone) koude lucht kan vervolgens de plaats innemen van de warme lucht die via het plafond de ruimte kan verlaten. Op deze wijze vindt ook ventilatie plaats.

Gangbare adviezen luchtverversing

In kantoorruimten wordt geadviseerd om een minimale luchtverversing van 30 m³/uur per persoon te hanteren bij licht fysiek inspannende werkzaamheden en 50 m³/uur bij fysiek zwaarder inspannende werkzaamheden. Voor scholen adviseert de GG&GD een minimale luchtverversing van 40 m³/uur en liever nog 50 m³/uur. Het gaat hier immers om mensen in de groei. Ook heeft een vervuilde lucht een mogelijk negatief effect op de schoolprestaties. Bij industriële werkplekken zal 50 m³/uur ruim voldoende zijn. Vanwege allerlei processen zal de ventilatie berekend moeten worden met als uitgangspunt alle mogelijke vormen van verontreiniging. 

Luchtverversing mag nooit leiden tot hinderlijke tocht. Tocht wordt volgens de normen als hinderlijk ervaren zodra de luchtsnelheid boven de 0,15 m/s komt (in de zomer mag dit 0,25 m/s zijn). Beter is de tocht niet boven de 0,1 m/s te laten komen.

Maatregelen voor luchtverversing:

 • Installeer een efficiënt ventilatiesysteem.
 • Vervang stoffilters in het ventilatiesysteem regelmatig en maak de kanalen schoon. 
 • Plaats printers, faxen en kopieerapparaten die meer dan 5000 kopieën per maand produceren in een aparte ruimte met voldoende ventilatie. Als er meer dan 50.000 afdrukken worden gemaakt, dan is plaatsing in een repro-ruimte en bronafzuiging nodig (aldus Arbo-informatieblad nr. 7: kantoren). 

Naast luchtverversing is het ook belangrijk om de werkplek regelmatig te reinigen. Een schone werkplek verbetert de luchtkwaliteit. Neem daarom de volgende maatregelen:

 • Zorg ervoor dat de werkplek regelmatig wordt schoongemaakt. 
 • Hou het bureau zo leeg mogelijk (clean desk policy) zodat stof afgenomen kan worden. 
 • Maak gebruik van dichte kasten.
 • Gebruik gladde vloerbedekking die makkelijk te reinigen is.