Daglicht of kunstlicht?

De positieve effecten van licht gelden met name voor daglicht.

Door de draaiing van de aarde wisselt daglicht voortdurende in intensiteit, richting en kleur, wat stimulerend werkt voor het bioritme. Daarnaast bevat daglicht veel verschillende soorten straling waarvan sommige belangrijk zijn voor het aanmaken van vitamines. Ook het contact met de buitenwereld is bij daglicht een belangrijk voordeel.

Kunstlicht is daarentegen monotoon van aard en kan soms flikkeren (met name bij oudere tl-buizen). De intensiteit van kunstlicht is bovendien lager dan daglicht waardoor de effecten op het lichaam een stuk minder zijn. Het valt daarom aan te bevelen om werknemers zoveel mogelijk bloot te stellen aan daglicht. Een bijkomend voordeel van daglicht is dat het ook nog gratis is en beter voor het milieu.

Meer informatie: Licht