Animatie: Kinderwens, zwangerschap en arbeidsrisico's

Wanneer een werknemer een kinderwens heeft, is het belangrijk de arbeidsrisico’s vast te stellen. Want arbeidsrisico’s bestaan in drie fasen: voor de verwekking, tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Bekijk de animatie:

Wanneer een werknemer een kinderwens heeft, is het belangrijk de arbeidsrisico’s vast te stellen.
Want arbeidsrisico’s bestaan in drie fasen: voor de verwekking, tijdens de zwangerschap en na de bevalling.
Daarom moet de werkgever altijd al voor een eventuele zwangerschap de arbeidsrisico’s in zijn bedrijf in kaart brengen.
Ook moet de werkgever in een vroeg stadium voorlichting geven over de invloed van arbeidsomstandigheden tijdens alle fasen van de zwangerschap.
Daarnaast is de werkgever wettelijk verplicht een register bij te houden van chemische stoffen die schadelijk zijn voor voortplanting.
Werknemers kunnen dit register zelf raadplegen. Ook kunnen ze deskundig advies vragen aan de bedrijfsarts.
Indien de zwangere werknemer een risico loopt, moet haar werk aangepast worden.
Zo worden risico’s van chemische stoffen, een hoge werklast of bijvoorbeeld tillen vermeden.
Ook wanneer de werknemer bevallen is en bijvoorbeeld borstvoeding geeft, is het belangrijk chemische stoffen of een hoge werkdruk te vermijden.
Bovendien is de werkgever wettelijk verplicht de moeder een geschikte ruimte te bieden waar zij borstvoeding kan geven of kan kolven.
Zo zorgen werkgever en werknemers samen voor een veilige werkomgeving.
Lees alle tips over veilig werken en zwangerschap op de website van het Arboportaal.