Brandblusser

Brandblussers zijn redders in de nood. Het is zaak de brandblussers op direct toegankelijke plekken in het bedrijf hangen. Ook moeten ze geschikt zijn voor het type brand dat verwacht kan worden bij de omgeving en de werkzaamheden die er worden verricht.

Brandblusser

Kies de juiste brandblussers

Branden heb je in soorten en maten. Bepalend voor de keuze van het type blusmiddelen is het soort brand dat verwacht kan worden bij de locatie en de werkzaamheden die er worden verricht. Een kantoor heeft bijvoorbeeld andere risico's dan een werkplaats met brandbare stoffen. Het is verstandig om voor de aanschaf een deskundige op het gebied van brandpreventie te raadplegen.

De belangrijkste stoffen betrokken bij het ontstaan van een brand zijn:

 • vaste stoffen, zoals hout, textiel, schuimrubber;
 • vloeibare stoffen of stoffen die vloeibaar worden, zoals benzine, alcohol, vet en asfalt;
 • gassen, zoals propaan, butaan en aardgas;
 • metalen, zoals magnesium, kalium en aluminium.

Hoeveel brandblussers

Hoeveel brandblussers nodig zijn, hangt van een groot aantal factoren af. Hoe groot is bijvoorbeeld het risico dat er brand kan uitbreken? Hoe groot is het bedrijf, in omvang en het aantal medewerkers? Het brandrisico bepaalt ook de keuze voor een poeder- of schuimblusser, een CO2-brandblusser of een andere type blusmiddel.

Aandachtspunten

Brandblussers moeten snel beschikbaar en altijd gebruiksklaar zijn.

Aandachtspunten voor het gebruik van brandblussers:

 • een vaste plaats, vooral bij vluchtwegen, zoals gangen, trappen en uitgangen;
 • goed zichtbaar; markeer de plekken eventueel met pictogrammen;
 • brandblussers moeten makkelijk te bereiken en door iedereen te gebruiken zijn;
 • de brandblussers moeten direct gebruiksklaar zijn;
 • periodieke keuring, eenmaal¬†per twee jaar,¬†door een erkend keuringsbedrijf.

Zo werkt een brandblusser

Iedereen in het bedrijf zou moeten weten hoe brandblussers werken. De procedure is eenvoudig maar het is raadzaam om medewerkers een keer te laten oefenen onder leiding van de bedrijfshulpverleners.

De bediening van een brandblusser:

 • neem de blusser uit de houder;
 • loop naar de brand;
 • verwijder de borgpen;
 • richt de straalpijp;
 • knijp de afsluiter in.