Blusmiddelenkeuring

Brandblussers en de brandslangen op haspels zijn onmisbaar om een beginnende brand in de kiem te smoren. Keuring en onderhoud van deze blusmiddelen is een essentieel onderdeel van brandpreventie op een veilige werkplek.

Een gekeurde brandblusser

Keuring blusmiddelen verplicht

Kleine blusmiddelen, zoals brandblussers en brandslanghaspels, vallen onder de REOB, de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. Alle draagbare en verrijdbare blustoestellen moeten minimaal één keer in de twee jaar worden gekeurd. Het stilstaande water in brandslangen kan bij bepaalde temperaturen legionellabacterie huisvesten. Om besmetting van legionella tegen te gaan, moeten de hoofdkranen van de brandslanghaspels zijn verzegeld.

Controlepunten

Naast de algemene keuring doen bedrijven er verstandig aan de blusmiddelen regelmatig ook zelf na te lopen. Ook is het van belang te controleren of medewerkers weten waar de brandblussers hangen en hoe ze werken.

Controlepunten voor bedrijfshulpverleners:

  • Hangen de blusmiddelen nog op de juiste plaats?
  • Zijn de blusmiddelen recent gecontroleerd en gekeurd door een erkend bedrijf?
  • Zit de borging nog op de blusmiddelen?
  • Zijn de gebruiksinstructies goed te lezen?