Wie niet rijk is, moet slim zijn

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk stimuleert het vrijwilligerswerk in de gemeente Tynaarlo. Dat doet zij onder andere door te bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties, maar ook door te adviseren over fondsenwerving, vrijwilligerswerving  en veiligheid. Dat doet zij voor zo’n 350 stichtingen en verenigingen. Een van de grootste problemen is dat deze non-profit instellingen bijna per definitie te weinig budget hebben om hun medewerkers of vrijwilligers op te leiden tot intern hulpverlener

Grootste uitdaging

Veiligheid is bij gebrek aan geld vaak een ondergeschoven kind. En dat terwijl veel van deze stichtingen ook met minder zelfredzame mensen werken. De behoefte aan getrainde hulpverleners is vaak acuut voelbaar bij de kleinschalige evenementen die georganiseerd worden. Welke oplossing heeft het Steunpunt Vrijwilligerswerk Tynaarlo hiervoor gevonden?

Aanpak

  • Kennis delen
    In 2013 is het steunpunt gestart met een project waarmee het ook voor stichtingen zonder veiligheidsbudget mogelijk wordt om mensen op te laten leiden. Het steunpunt werkt samen met een aanbieder van BHV-opleidingen om verschillende soorten trainingen te ontwikkelen. Binnenkort kunnen vrijwilligers van vergelijkbare organisaties samen een basiscursus volgen die aansluit op hun werkzaamheden en activiteiten.

Resultaat

  • De trainingen die het steunpunt binnenkort aanbiedt, zijn niet helemaal op maat gemaakt maar wel toegesneden op verschillende soorten stichtingen.
  • Voor maar € 25 per persoon kunnen vrijwilligers van zo’n 350 stichtingen een goede en complete basiscursus volgen. Een certificaat kan het steunpunt niet geven, maar inhoudelijk is alles op orde. Aan het eind van de opleiding is er zelfs een onofficieel examen, zodat deelnemers hun kennis kunnen toetsen

Praktische tips

  • Stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties in de gemeente Tynaarlo kunnen binnenkort terecht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk voor een goede basisopleiding. Een certificaat krijg je daar niet, solide basiskennis wel. En daar gaat het in de praktijk toch om!
  • Ben je actief in een andere gemeente en heb je veiligheid ook hoog in het vaandel? Spiegel je dan aan dit praktijkvoorbeeld.