Oefenen kost geen geld

Alle leidinggevenden en begeleiders zijn vrijwilligers en de financiële middelen zijn beperkt. Dat maakte het lastig om een goede BHV-organisatie op te zetten. Bovendien vond Martin het niet eenvoudig om als leek te achterhalen welke regels er gelden voor vrijwilligersorganisaties. Bij gebrek aan een helder overzicht van BHV-normen kostte het veel tijd om dit uit te zoeken. Hoe heeft Scouting Het Twentse Ros deze hindernissen overwonnen?

Aanpak

In 2008 is de organisatie begonnen met het opleiden van BHV’ers, dat kon met subsidie van de gemeente. Toen de subsidie werd stopgezet, werd het financieel gezien lastiger om BHV’ers te blijven trainen. Door een groot aantal opleiders met elkaar te vergelijken en er één te selecteren die binnen het budget past, is het toch gelukt om alle leidinggevenden cursussen aan te blijven bieden.

Goede combinatie

Interne noodhulp organiseren is natuurlijk meer dan alleen opleiden. Bij het Twentse Ros weten alle medewerkers goed hoe het ontruimingsplan in elkaar zit. Maar belangrijker dan de theorie is de praktijk. Daarom zijn er vaak ontruimingsoefeningen. Oefeningen hebben veel effect en kosten geen geld, een goede combinatie voor een vereniging met beperkte middelen.

Iedereen binnen? Ontruimen maar!

Als er een groep op kamp gaat op een andere locatie, is het eerste programmapunt een ontruimingsoefening. Bovendien wordt er iedere drie maanden geoefend in het clubgebouw. Soms aangekondigd, maar er worden ook regelmatig onaangekondigde ontruimingsoefeningen gehouden. Ze worden altijd goed geëvalueerd, eerst met de kinderen erbij en daarna met alleen de leiding.

Les over veiligheid

Bijzonder is dat de kinderen bij het thema worden betrokken. Ze hebben weliswaar geen concrete taken tijdens een calamiteit, maar ze leren wel veel over veiligheid. Doordat de leiding les geeft over veiligheid, houden ze meteen hun eigen kennis op peil. En door vaak te oefenen, samen met de kinderen, wordt een ontruimingsoefening vanzelf min of meer normaal.

Resultaat

  • Veiligheid is ingebed in de verenigingscultuur. Voor zowel de leiding als de kinderen is het een vanzelfsprekend onderwerp geworden.
  • Iedereen begrijpt hoe de BHV-organisatie in elkaar zit. De verzamelplaats wordt aan alle kinderen aangewezen en is duidelijk aangegeven, zowel in het gebouw als op de plek zelf. Ook hangt er bij de ingang van het clubgebouw een bord met foto’s van de aanwezige BHV’ers.

Praktische tips

  • Zorg voor een duidelijke taakverdeling. Veel begeleiders hebben naast hun werk voor het Twentse Ros nog een baan, waar ze soms ook BHV’er zijn. Juist dan is het belangrijk om de taakverdeling binnen je eigen organisatie goed te bespreken en te oefenen. Zo voorkom je dat BHV’ers hun eigen plan trekken tijdens een calamiteit en kan er als een team gewerkt worden.
  • Oefen in verschillende situaties. Door steeds met andere scenario’s of ruimtes te werken, kan de organisatie blijven leren.Haal kennis bij vergelijkbare organisaties. Het Twentse Ros geeft regelmatig tips aan andere scoutinggroepen en stelt ook haar ontruimingsplan ter beschikking. Zeker voor organisaties met een beperkt budget is het belangrijk om zoveel mogelijk samen te werken.
  • Laat opgeleide medewerkers regelmatig hun kennis overdragen (bij het Twentse Ros geven ze les aan kinderen, maar het kunnen natuurlijk ook collega’s of nieuwe leden zijn). Zo worden meer mensen zich bewust van risico’s en protocollen, en de BHV’ers houden hun eigen kennis erdoor op peil.