Noaberschap

Een prachtig voorbeeld van effectieve eenvoud. Veel budget is er niet op de veehouderij en de naastgelegen zorginstelling, maar dat staat een goed opgezette interne noodorganisatie niet in de weg. Dankzij één bevlogen persoon is er inmiddels een goed functionerend netwerk ontstaan dat niet meer alleen van die ene persoon afhankelijk is.

Elkaar helpen

Dit netwerk reikt ook buiten de poorten van boerderij en instelling. In de hele regio worden mensen opgeleid tot EHBO’er / ontruimer, ook mensen met een ernstige gedragsstoornis of verstandelijke beperking. Zij nemen hun verantwoordelijkheid heel serieus en zijn trots op de bijdrage die zij op deze manier kunnen leveren. De jury is ook gecharmeerd van het achterliggende principe van noaberschap: als goede buren help je elkaar. Dat wordt in dit geval met veel betrokkenheid en aandacht in praktijk gebracht. De boerderij en de instelling hebben een open dialoog over preventie. Met andere buren zijn goede afspraken gemaakt over de opvang van mens en dier, mocht zich toch een calamiteit voordoen. De Aekingahoeve is daarmee een waardig branchewinnaar.

Grootste uitdaging

Aekingahoeve is een veehouderij in het bosrijke gebied rond Appelscha. Naast de boerderij ligt een instelling voor mensen met een ernstige gedragsstoornis en een lichte verstandelijke beperking, van de stichting Trajectum. De bewoners van deze instelling helpen regelmatig mee bij BHV-oefeningen. Mevrouw De Vegt woont en werkt op de boerderij, maar is ook lid van de arbocommissie bij Trajectum. Sinds de start in 2006 had Trajectum een aantal medewerkers een BHV-opleiding aangeboden. Wat ontbrak was een brand- en ontruimingsplan en mevrouw De Vegt kreeg het verzoek om dit op te stellen. Doel was om te komen tot een goede noodorganisatie voor de instelling en om het systeem te borgen in het overkoepelende kwaliteitsbeleid voor 15 locaties. Enthousiast begon zij aan haar opdracht. Maar hoe zet je een goede noodorganisatie op, zonder financiële middelen?

Aanpak

 • Het woord verspreiden
  Mevrouw De Vegt is bevoegd om BHVopleidingen te geven. Omdat zij ervan overtuigd is dat interne noodhulp van levensbelang is, heeft ze er haar missie van gemaakt om de benodigde kennis zoveel mogelijk te verspreiden. Ze leidt mensen op uit de hele regio Noord-Nederland, ook mensen met een verstandelijke beperking. Bij Trajectum leidt ze cliënten gratis op tot EHBO’er / ontruimingsmedewerker. Medewerkers van de stichting kunnen tegen kostprijs een BHV-cursus volgen.
 • Een goede buur
  De boerderij en de instelling werken samen met de lokale brandweer voor oefeningen en hebben een open dialoog over preventie. Met de andere buren heeft mevrouw De Vegt goede afspraken gemaakt over opvang bij ontruiming. Bewoners en dieren hebben een veilige plek om naartoe te gaan. En ook deze mensen krijgen haar BHV-opleiding aangeboden. Voor mevrouw De Vegt is het allemaal een vorm van het aloude agrarische principe van noaberschap: als goede buren help je elkaar.

Resultaat

 • Er zijn nu genoeg mensen opgeleid om bij een calamiteit op de veehouderij of bij de instelling goed gestructureerde noodhulp te verlenen.
 • ’s Nachts is mevrouw De Vegt oproepbaar als er bij Trajectum een calamiteit is. Ze wordt dan automatisch gealarmeerd. In  verband met de mentale toestand van de bewoners is het belangrijk dat zij in geval van nood een vertrouwd gezicht zien.
 • Er is een risico-inventarisatie voor zowel de boerderij als de instelling, die wordt elke 2 jaar opnieuw gemaakt.
 • Incidenten en bijna-incidenten worden geregistreerd.
 • Er wordt regelmatig geoefend met de brandweer, op de boerderij en de instelling. Er hangen plattegronden met vluchtwegen in de instelling, inclusief instructies voor als er brand uitbreekt.
 • Bij een echte noodsituatie zorgen overige buren voor opvang van mens en dier

Praktische tips

 • Neem cliënten in een zorginstelling mee in het BHV-beleid en geef ze een kans om zich maatschappelijk nuttig te maken. Zij zijn afhankelijk van hulp, maar kunnen soms zelf ook helpen.
 • Blijf regelmatig en helder communiceren met alle buren, in de ruime zin van het woord. Zeker in een bosrijke omgeving.
 • Houd ook goed contact met alle hulpdiensten. Zorg ervoor dat zij de situatie kennen en op de hoogte zijn van eventuele bijzondere omstandigheden.
 • Met de steeds meer terugtrekkende overheidsinstanties is zelfredzaamheid van de buurt noodzakelijk. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid. Kwaliteit van de BHV-organisatie is dus van groot belang.
 • En laat je niet weerhouden door een gebrek aan geld!