Een buurtvereniging met de buurt als vangnet

Stichting the Future organiseert een keur aan gezellige dingen om de samenhang in de buurt te versterken. Denk aan fiets- en wandeltochten, een kamelensafari, buitenspeeldagen, buurt-opfleur-dagen, koffieochtenden en filmavondjes. Er is inmiddels ook een buurttuin en een buurtrestaurant

Grootste uitdaging

De stichting is opgericht in 2008 en startte meteen met EHBO-scholing voor vrijwilligers. Toen er meer binnenactiviteiten kwamen, zijn er ook BHV-trainingen gedaan. Bij een groep van 40 buurtbewoners zijn 4 vrijwillige begeleiders aanwezig, van wie er 2 een BHVcertificaat hebben. Zij besteden extra aandacht aan mensen die minder mobiel of zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld in de opstelling van tafels en stoelen. De bezoekersaantallen zijn klein, de locatie wisselt. Toch is Stichting the Future verantwoordelijk voor de primaire noodhulp als er iets gebeurt, zowel binnen als buiten. Hoe hebben zij dat geregeld?

Aanpak

 • Veiligheid in het vizier
  De taken en verantwoordelijkheden van de hulpverleners staan nog niet op papier. Wel is het een levend onderwerp, de rolverdeling wordt regelmatig besproken en er worden verschillende scenario’s doorgenomen. De begeleiders, ook de vrijwilligers zonder BHVof EHBO-diploma, zijn alert op gevaren. Zij zorgen ervoor dat nooddeuren nooit vergrendeld zijn en dat de vluchtwegen altijd vrij zijn van obstakels.
 • De buurt helpt de buurt
  Er zijn ook afspraken gemaakt met omwonenden, onder andere over alarm slaan als ze zien dat er iets misgaat en over opvang bij ontruiming. De stichting heeft een workshop gegeven aan buurtbewoners, om te laten zien wat zij kunnen doen als er iets gebeurt.

Resultaat

 • Veiligheid is een logisch onderwerp van gesprek, onder alle vrijwilligers.
 • Iedere begeleider, met of zonder diploma, let op veiligheidsrisico’s en weet wat hij of zij moet doen als er een incident is.
 • Er is een goed gevulde BHV-koffer en blusmiddelen staan voor het grijpen.
 • Omwonenden voelen zich betrokken en vormen een vangnet.

Praktische tips

 • Vind creatieve manieren om mensen ervan te overtuigen hoe belangrijk het is om interne noodhulp op orde te krijgen.
 • Financiële middelen vinden voor opleidingen is niet makkelijk, bereid je voor op een lastig traject.
 • Blijf de taakverdeling bespreken. Als hulpverleners niet precies weten wat hun rol is, wordt hun optreden onrustig en inefficiënt.