Veiligheid mag geen toeval zijn

In 2011 kreeg een van de leden, een goede vriend van Cock, een hartstilstand. Gelukkig waren er mensen bij die adequaat reageerden. Ze startten met hartmassage, 112 werd gebeld en er ging iemand naar de weg om de ambulance op te vangen. Het liep goed af, maar dat was puur te danken aan individueel ingrijpen. Plannen, protocollen of hulpmiddelen waren er niet. Het voorval schokte te club en was de directe aanleiding om de interne noodhulp op poten te zetten. Hoe lukte het een kleine vereniging om dat goed te regelen?

Aanpak

 • In actie
  Nadat een van de leden een hartstilstand had gekregen, besloot het bestuur een AED aan te schaffen en een risico inventarisatie te maken. Ook wilden ze zo snel mogelijk starten met het opleiden van een aantal leden.
 • Hechte club
  TOB Tennis is een kleine club. Iedereen kent elkaar en de samenhang is sterk. Mensen vinden het vanzelfsprekend dat er bij hun lidmaatschap ook verantwoordelijkheden horen. De club maakt dankbaar gebruik van die betrokkenheid bij het zoeken naar vrijwilligers. Tegelijkertijd merkt Cock dat je ook in de meest hechte club mensen moet blijven enthousiasmeren.
 • Herhalen herhalen herhalen
  TOB evalueert regelmatig met de noodhulpvrijwilligers. Zo houdt de club het onderwerp veiligheid levend en zo leren ze van elkaar. Wat zit er precies in de EHBO-koffer? Hoe werkt de AED? Wat doe je bij de meest voorkomende blessures? En wie doet wat?

Resultaat

 • Er zijn genoeg vrijwilligers voor BHV- en EHBO-taken.
 • Deze mensen werken met plezier samen en maken onderling afspraken over hun taakverdeling. Bij grotere bijeenkomsten wordt dit van tevoren uitdrukkelijk vastgelegd. Wie 112 belt, wie de EHBO verzorgt, wie de brandblusser pakt, enzovoort.

Praktische tips

 • Begin bij het bestuur. Zorg dat zij zich verantwoordelijk voelen en een commissie benoemen die het beleid voor interne noodhulp opstelt en uitvoert.
 • Zet de verantwoordelijkheden rond hulpverlening op papier, zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan. Dit soort taken zijn nooit vrijblijvend, ook al worden ze uitgevoerd door vrijwilligers.
 • Blijf mensen motiveren, betrokkenheid is niet vanzelfsprekend. Zorg dat begeleiders hun rol met plezier kunnen blijven vervullen.
 • Blijf het gespreksonderwerp aankaarten en blijf oefenen. Een half jaar na hun cursus weten de meeste mensen echt niet meer hoe de AED ook alweer precies werkt.