Probeer geen held te zijn

De Dr. C. Steenblokschool is een Christelijke basisschool in Veenendaal. Met zo’n 420 leerlingen behoort deze school tot de grotere van ons land. De leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel voelen zich sterk betrokken bij hun leerlingen en zien het belang in van werken aan veiligheid. Maar sommige medewerkers zouden bij een calamiteit met iets te veel enthousiasme in actie kunnen komen, wat tot riskante situaties kan leiden. Bijvoorbeeld door bij een beginnende brand meteen aan het blussen te slaan, nog voordat iedereen het gebouw uit is. Hoe leid je zo’n positieve grondhouding in goede banen, zonder het enthousiasme kwijt te raken?

Aanpak

 • Leerlingen eerst
  Bij een mogelijke calamiteit staat ook op deze school de veiligheid van de leerlingen voorop. Het zijn kinderen van 4 tot 12 jaar, die allemaal veilig het gebouw uit moeten kunnen. Als de alarmknop wordt ingedrukt, klinkt het ontruimingsalarm. Leerkrachten brengen hun eigen groep naar buiten, interne hulpverleners zorgen voor controle. Twee keer per jaar wordt er onaangekondigd geoefend. Het gebouw is binnen 5 minuten leeg, inclusief de groep 8-leerling die dan met opzet wordt verstopt.
 • Hou je in
  Op de Dr. C. Steenblokschool hebben de hulpverleners duidelijke instructies om geen held te gaan spelen en bijvoorbeeld alleen blusmiddelen te gebruiken als de kinderen al buiten zijn. Niemand mag in gevaar komen om te kunnen blussen. De leerkrachten zijn daarbij verantwoordelijk voor hun leerlingen, en iedere medewerker voor zijn of haar gasten.
 • Informeren
  Aan het begin van het schooljaar krijgen nieuwe medewerkers een persoonlijke toelichting op het veiligheidsbeleid. Een week later is er nog eens contact om eventuele vragen te beantwoorden. Veiligheid is een keer in de twee maanden een vast agendapunt voor de personeelsvergadering. In ieder lokaal hangt een instructiekaart met ‘hoe te handelen bij incidenten’.

Resultaat

 • Bij ontruimingsoefeningen is het schoolgebouw binnen 5 minuten leeg.
 • De school heeft een eigen preventiemedewerker.
 • Naast de standaard hulpmiddelen zijn er een AED en een brancard.
 • Er zijn 6 mensen met een BHV-certificaaten 11 met een EHBO-diploma.

Praktische tips

 • Vraag om advies, praat met vergelijkbare organisaties die hun interne noodhulp op orde hebben.
 • Blijf veiligheid actief onder de aandacht brengen van alle medewerkers.
 • Zorg dat iedereen op het netvlies heeft: eerst de kinderen in veiligheid brengen!