Medewerkers als ontruimingsondersteuners

Het BHV-beleid was versnipperd over 14 locaties, ieder met hun eigen plan. Hoe kom je tot een gezamenlijke en effectieve vorm van noodhulp?

Aanpak

 • Kernwaarden
  Het bestuur nam haar verantwoordelijkheid en formuleerde drie kernwaarden waaraan het beleid moest voldoen: eenvoudig, eenduidig en geborgd. Bij het opstellen van het plan vertaalde zich dat als volgt:
  Eenvoudig - alleen zaken op papier zetten die in praktijk ook echt haalbaar zijn.
  Eenduidig – in elk gebouw dezelfde afspraken, zodat de BHV’er overal meteen zijn of haar BHV-taken uit kan voeren.
  Geborgd - afspraken met leveranciers vastleggen in contracten en verantwoordelijkheid spreiden, zodat het beleid niet afhankelijk is van één persoon.
 • Leerzaam filmpje
  Om lering te kunnen trekken uit het verleden, filmde Niko ontruimingsoefeningen op verschillende locaties. Daaruit bleek dat de BHV’ers uitsluitend bezig waren met ontruimen en geen tijd vrij konden maken voor het incident zelf. Onderwijsgroep Tilburg loste dit op door alle medewerkers te leren hoe zij hun gasten (leerlingen, ouders, leveranciers, etc.) veilig naar buiten kunnen brengen. Leerlingen van de opleiding ‘Kunst, cultuur en Media’ maakten speciaal hiervoor een instructiefilm die alle medewerkers en studenten te zien krijgen.
 • Slim toegangskaartje
  Zo zijn medewerkers ontruimingsondersteuners geworden. Zo komt ook het onderwerp tot leven en ontstaat er proactief denken binnen de organisatie. Bijvoorbeeld bij de voorbereidingen van een evenement op een andere locatie. Het idee rees om op de achterzijde van de toegangskaartjes het eigen overzicht ‘wat te doen bij calamiteiten’ af te drukken. En op dit moment wordt er gewerkt aan een kaartje voor ouders en andere bezoekers. Het kaartje maakt in tekst en pictogrammen duidelijk wat bezoekers moeten doen als er een incident is. Het komt op de balie te liggen en tijdens open dagen wordt het actief uitgereikt. Zo simpel kan het zijn om veiligheid te vergroten.

Resultaat

 • Één werkwijze die door alle locaties is omarmd.
 • Kleinere en efficiëntere noodorganisatie, dankzij groot aantal ontruimingsondersteuners.
 • Bij elke receptie een BHV-kast met dezelfde inhoud en indeling.
 • 2x per jaar ontruimingsoefening.
 • In elke ruimte een kaart met ‘wat te doen bij calamiteiten’, inclusief relevante telefoonnummers.
 • Proactief denken over veiligheid en noodorganisatie.

Praktische tips

 • Zorg allereerst dat directie of bestuur er volledig achter staan, zodat de organisatie als geheel een heldere opdracht krijgt.
 • Maak een filmpje van de bestaande situatie, dat levert soms verrassende inzichten op.
 • Maak van medewerkers ontruimingsondersteuners, zodat BHV’ers zich op het incident en eventuele slachtoffers kunnen richten.
 • Maak je plannen en regels toegankelijk. Medewerkers, leerlingen, ouders, leveranciers, iedereen mag zien dat je het goed geregeld hebt.