Dat is niet MIS

Het Roelof van Echten College (RVEC) heeft op dit moment 6 locaties. In een van de gebouwen zit het overgrote deel van de leerlingen, ongeveer 1.000. Er zijn 62 opgeleide hulpverleners: 25 met een volledig BHV-diploma (inclusief levensreddende eerste hulp), 21 met een certificaat brandbestrijding en ontruiming, 16 met een EHBO-diploma en 6 zijn door de GGD-arts geautoriseerd voor het uitvoeren van specifiek medische taken. Het Roelof van Echten College wilde van veiligheid een breed gedragen thema maken. Hoe pakte de school dat aan?

Breed inzetten

Het RVEC heeft als uitgangspunt: veiligheid voor en door iedereen. Personeel, leerlingen, maar ook ouders worden erbij betrokken en alle trainingen worden in eigen huis gegeven. De leerlingen van de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid werken mee aan de cursussen in portofoongebruik evacuchair en ontruimingswaarneming. Ook werken leerlingen mee aan het maken van een risicoinventarisatie en evaluatie.

Zo echt mogelijk

Alle cursussen en oefeningen sluiten zo goed mogelijk aan op de werkelijke situatie en op realistische scenario’s: zorg op maat. Vorig jaar was een van de scenario’s ‘brand in het computerlokaal’. De BHV- cursus begint in het computerlokaal met theorievragen, een spel, een casus en eindigt met het daadwerkelijk blussen van de brand. De school nodigt ook regelmatig ouders en andere externen uit bij oefeningen met brandweer of politie, bijvoorbeeld als het gaat om agressie of geweld. Françie startte een samenwerking met een opleidingscentrum (gespecialiseerd in verkeer, transport, logistiek, arbo en veiligheid), een MBO en het eigen vmbo KARgo. Door de afdeling motorvoertuigentechniek liet ze een auto in elkaar lassen, waarmee BHV’ers en leerlingen kunnen oefenen in het blussen van een autobrand.

Niet MIS

Voor de registratie van voorvallen is er MIS: Melden Incidenten op School. Per kwartaal worden de ingeleverde protocollen besproken, waarna alle verbeterpunten in kaart worden gebracht en omgezet in beleid. Een voorbeeld hiervan is het reglement praktijklokalen, dat leerlingen ondertekenen zodra ze het met hun docent hebben besproken.

Kosten beperken

De school bespaart op de opleidingskosten doordat alle cursussen worden gegeven door medewerkers, met hulp van ouders en leerlingen. Françie geeft de meeste cursussen zelf. Twee keer per jaar gaat ze op herhaling. De materialen brandbestrijding worden geregeld via het opleidings-centrum. Andere materialen zijn inbegrepen bij het lidmaatschap van de EHBO-vereniging. Risico-inventarisatie en evaluatie doet de school ook zelf, met uitzondering van specifieke metingen. Dit gebeurt met de arboscan-VO. Letterlijk iedereen werkt mee.

Resultaat

Is er een echte calamiteit, dan staat er binnen 10 seconden een hoofd-BHV’er klaar in een donkergroen hes. Alle BHV’ers melden zich met een lichtergroen hes en iedereen die geen lesgevende taak heeft en geen BHV’er is, bewaakt bijvoorbeeld de in – en uitgangen in een paars hes.

Praktische tips

  • Je ziet dat sommige mensen alles zelf willen oplossen. Houd de regie en schep orde. Zo voorkom je dat belangrijke stappen in het proces vergeten worden (zoals het isoleren van het gevaar, delen van het gebouw ontoegankelijk maken, of snelle melding bij 112).
  • Interne noodhulp werkt alleen als je samenwerkt. Betrek alle gebruikers van je gebouw bij veiligheid. In dit geval dus niet alleen medewerkers, maar ook leerlingen en ouders.
  • Laat mensen oefenen op hun eigen locatie, met hun eigen middelen. Dan onthouden ze het beter.
  • Werk en leer samen met brandweer en politie, maar ook met bedrijven en scholen waar je relaties mee hebt.