Veiligheid als core business

Deze goede praktijk gaat specifiek over de hoofdvestiging, waar ongeveer 80 mensen werken op kantoor, in het magazijn of in een van de werkplaatsen. Aqua+ is gespecialiseerd in ontwerp, aanleg en onderhoud van sprinklersystemen en andere brandbeveiligingsinstallaties. Veiligheid is dus core business voor dit bedrijf. Maar hoe zorgen zij voor de veiligheid van hun eigen medewerkers en bezoekers?

Aanpak

Onder werktijd zijn er 6 opgeleide BHV’ers in het pand. Vier van hen hebben een EHBOdiploma, 2 van hen zijn hoofd brandwacht bij de vrijwillige brandweer. In 1999 kwamen deze medewerkers zelf met het voorstel om de interne noodhulp gestructureerd aan te pakken. Een bottom-up actie die meteen werd omarmd door het management. Het paste ook in de mentaliteit van het bedrijf, dat producten levert voor brandpreventie.

 • Investeren in kennis
  Naast de EHBO-opfriscursussen en de reguliere oefeningen van de brandweerlieden, zijn er 5 oefenavonden per jaar op de vestiging. De oefeningen worden geleid door gediplomeerde Lotus-medewerkers en richten zich onder andere op reanimatie, het gebruik van de AED en blussen. Met realistische ongevalsscenario’s oefenen medewerkers op hun eigen locatie. Aqua+ betaalt de opleidingen en vergoedt alle kosten die samenhangen met de noodhulptaken. Denk aan avondeten op de vestiging, uren die mensen besteden aan oefening, etc. Alle medewerkers kunnen ieder jaar meedoen aan een reanimatiecursus of opfristraining op de vestiging.
 • Wisselwerking
  De lokale brandweer gebruikt de vestiging als oefenlocatie en omgekeerd trainen de BHV’ers hun brandbestrijdingsvaardigheden bij de brandweerkazerne. Ook is de AED van Aqua+ onderdeel van het lokale AED-netwerk, zodat hij bij reanimatieoproepen in de buurt kan worden ingezet.
 • Bouwlocaties
  Naast de noodhulp op de eigen vestiging is het bedrijf ook verantwoordelijk voor goede hulpverlening op de bouwlocaties waar Aqua+ actief is als installateur, zelfstandig of in samenwerking met een hoofdaannemer. Daarom krijgen alle zelfstandige en leidinggevende monteurs standaard een BHV-opleiding. Voor de jaarlijkse herhalingsdag inventariseert het bedrijf vooraf de risico’s waar monteurs in praktijk mee te maken hebben en eventuele wensen die zij hebben. Die punten worden in de herhalingstraining verwerkt.

Resultaat

 • Altijd genoeg hulpverleners, zowel op de vestiging als op locatie.
 • Actuele kennis door te blijven oefenen en herhalen.

Praktische tips

 • Interne noodorganisatie op poten zetten? Doe het stap voor stap, begin klein
 • Vraag medewerkers met een BHV- of EHBO-opleiding om het initiatief te nemen. Bottom-up is volgens Lindenberg de meest effectieve route. Waak daarbij natuurlijk wel voor hobbyisme, het resultaat moet professioneel zijn.
 • Niet genoeg vrijwilligers? Maak interne noodhulp dan onderdeel van bepaalde functies.