Met 100 km per uur over het water

Het Dutch Powerboat Racing Team (DPRT) is een club die met supersnelle modelboten regelmatig demonstraties en vaarshows organiseert op braderieën, jaarmarkten en tentoonstellingen. Eén keer per jaar is er een grootschalig evenement met deelnemers uit verschillende landen, dat drie dagen duurt. Daarbij zijn meestal een paar honderd bezoekers aanwezig. Er wordt dus gevaren op verschillende locaties. Bovendien brengt powerboat racing specifieke risico’s met zich mee. Er worden snelheden vaak meer dan tot 100 km per uur genoteerd. Bovendien ligt brand op de loer tijdens het bijvullen van brandstof. Wat doet DPRT om deze sport veilig te houden?

Aanpak

 • Water en vuur
  Op het water is iedereen verplicht een zwemvest te dragen. En om het brandgevaar te beperken is er bij ieder evenement maar één vulplaats, dat is de enige plek waar de tank bijgevuld mag worden. Op die plek geldt een rookverbod en er staan blusmiddelen.
 • Briefing per evenement
  Het aantal BHV’ers wordt afgestemd op de situatie. Bij het grote driedaagse powerboat evenement zijn steeds 3 tot 5 BHV’ers aanwezig. Ze zijn opgeleid en krijgen van tevoren nog een gerichte briefing. Daarbij wordt het draaiboek en de taakverdeling doorgenomen. Hier worden niet alleen de eigen taken besproken, maar ook de verdeling tussen de hulpverleners van DPRT en die van de locatie waar het evenement plaatsvindt. De club stelt ieder jaar het draaiboek bij waar nodig, zodat alle betrokkenen alert blijven op veiligheid.
 • Kies de juiste plek
  Ook op de eigen locatie is goed nagedacht over veiligheid. Bijvoorbeeld bij het gespreid plaatsen van brandblussers, EHBO koffers en de AED.

Resultaat

 • Gelukkig is er nog nooit een grote calamiteit geweest. Omdat er veel aan de boten geklust wordt, hebben de interne hulpverleners wel regelmatig te maken met snijwonden en oppervlakkige brandwonden.
 • In elke uithoek van het evenemententerrein kan de brandblusser in maximaal 3 minuten ter plaatse zijn.
 • De AED staat op een centrale plaats, voor iedereen bereikbaar.
 • EHBO-koffers worden zodanig ingericht, dat ze volledig zijn afgestemd op het type letsel dat je bij de verschillende evenementen kunt verwachten.

Praktische tips

 • Begin aan de basis: kijk bij ieder evenement wat de risico’s op die plek en voor die bijeenkomst zijn.
 • Houd je oplossingen zo simpel mogelijk. Hoe eenvoudiger, hoe groter de kans dat ze met succes worden ingezet.
 • Begin op tijd, want je hebt vaak met verschillende partijen te maken die onverwacht voor vertraging kunnen zorgen. En als het om veiligheid gaat wil je niet achter de feiten aan lopen.
 • Blijf oefenen en evalueren, het levert altijd nieuwe inzichten en verbeterpunten op.