Duizenden interne hulpverleners

Alliander zorgt voor onderhoud, vernieuwing, uitbreiding en aanpassing van het energienetwerk. Het bedrijf transporteert gas en elektra naar zo’n 3,3 miljoen klanten in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Friesland en Gelderland. Het leeuwendeel van de 7.100 medewerkers is buiten aan het werk of in een van de tienduizenden gas- of elektriciteitsruimten.

Omgaan met veiligheid

Een klein deel werkt op een van de 19 kantoren. Omdat met name de monteurs blootstaan aan bijzondere risico’s (zoals elektrocutie, brand of ontploffingen), besteedt het management van Alliander veel aandacht aan veiligheid. Maar hoe zet je je interne noodhulp op poten als het overgrote deel van je medewerkers zich kriskras door het land bevindt?

Aanpak

 • Op kantoor: iedere vestiging een team
  Naast het overkoepelende BHV-beleidsplan heeft iedere vestiging een locatieplan, waarin zaken staan die specifiek zijn voor dat kantoor. Ieder kantoor heeft één hoofd-BHV’er en één of meer ploegleiders. Daarnaast zijn er één tot acht BHV’ers voor elke 40 werkplekken, de totale omvang van het interne noodhulpteam verschilt per vestiging. Deze interne hulpverleners moeten niet alleen genoeg aanwezig zijn om mee te kunnen doen aan oefeningen en echte ontruimingen. Zij moeten ook met goed gevolg hun jaarlijkse herhalingscursus doen, anders mogen ze niet aanblijven als BHV’er. Alliander is samenwerkingsverbanden aangegaan met medebewoners van panden, die ook een interne noodorganisatie hebben. Ook zijn er afspraken met naburige bedrijven, waar medewerkers van Alliander terecht kunnen in geval van volledige ontruiming.
 • In het veld: elke monteur kan levens redden
  Iedereen die buiten aan het gas- en elektriciteitsnet werkt, volgt één keer per jaar een training, toegesneden op de dagelijkse praktijk van Alliander. Dat is de jaarlijkse Veiligheidsdag. Daardoor kunnen alle monteurs direct hulp verlenen aan collega’s of anderen. Als meerdere monteurs bezig zijn in het buitengebied of als er ’s nachts gewerkt moet worden (bijvoorbeeld om een storing op te lossen), dan zijn er altijd opgeleide medewerkers aanwezig. Dat geldt ook voor nachtdiensten in het Bedrijfsvoeringscentrum, waar 24 uur per dag het gas- en elektriciteitsnet worden bewaakt.
 • Smart
  Omdat alle AED’s van Alliander te vinden via de smartphone, bij het landelijke meldpunt, kunnen niet alleen medewerkers, maar ook anderen snel zien waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt. Er wordt elke maand geoefend (soms ook onverwacht) en geëvalueerd. Verbeterpunten worden geëvalueerd en er wordt lering uitgetrokken, zodat de hele organisatie ervan kan profiteren. Op het online platform ‘veiligwerkenbijalliander’ kunnen medewerkers veel praktische informatie vinden. Tot slot werkt Alliander samen met de interne noodhulp van andere organisaties, met wie zij op sommige locaties samen aan de slag is.

Resultaat

 • In totaal zijn 2.000 van de 7.100 medewerkers opgeleid tot BHV’er, 250 op kantoor, de rest in het land.
 •  Als er in tweetallen wordt gewerkt is er altijd iemand aanwezig die hulp kan verlenen of inroepen. Ook in de buitendienst, ook ’s nachts.
 • Door zaken als maandelijkse oefening, een speciale veiligheidsnieuwsbrief en de jaarlijkse Veiligheidsdag, kan een groot deel van de medewerkers in praktijk adequaat handelen, ook buiten werktijd. Zo hebbe Alliander-medewerkers al eens een man gered die met zijn auto te water was geraakt, zijn een docent en iemand die op de sportclub een hartstilstand kreeg met succes gereanimeerd en is een collega gered die door kortsluiting geëlektrocuteerd werd en in brand stond. In alle gevallen vertaalde de opleiding zich in onbetaalbare hulp.

Praktische tips

 • Denk niet dat je interne noodhulp op orde is als het netjes op papier staat. Zorg voor de praktische toepassing door genoeg te trainen, te herhalen en niet te bezuinigen op maatwerk.
 • Omdat er in geval van calamiteiten snel en accuraat gehandeld moet worden: houd het simpel.
 • Zorg dat je interne alarmnummer goed functioneert, zodat de interne noodhulp snel op de juiste plaats kan zijn.
 • Hulpmiddelen zoals AED, portofoons, verbandkoffers en piepers zijn belangrijk. Maar de ervaring leert: één goed getrainde interne hulpverlener is meer waard dan alle middelen eromheen!