Samenwerking brengt je naar een hoger niveau

De setting van De Bazaar in Beverwijk is uitdagend. Een groot terrein met verschillende hallen waarin honderden winkeltjes te vinden zijn. Ook in de open lucht wordt handel gedreven, geparkeerd en geconsumeerd. Ieder weekend trekt De Bazaar zo’n 40.000 bezoekers. Verschillende culturen en talen komen hier samen, ook bij de interne hulpverleners.

Waardering voor veiligheid

Bij deze organisatie is er steeds meer aandacht en waardering voor veiligheid. Het is onderdeel geworden van een gedeelde mentaliteit. Naast een goed opgeleid en getraind team van interne hulpverleners, heeft De Bazaar ook veel geïnvesteerd in technische middelen, bijvoorbeeld in sprinklerinstallaties. Er is goed nagedacht over de manier van alarmeren, communiceren, bestrijden en samenwerken met de openbare hulpverleningsdiensten (OHD). Er is een strakke portofoondiscipline, met aparte kanalen voor incidenten. De BHV’ers weten precies waar alle noodvoorzieningen zijn en zijn goed in staat om het hun toegewezen deel snel te ontruimen. De Bazaar heeft de zaken goed geregeld en is branchewinnaar geworden in de categorie Bedrijfsverzamelgebouwen.

Grootste uitdaging

Met zoveel verschillende ruimtes, wisselende diensten en grote aantallen bezoekers is het voor De Bazaar vooral zaak om snel en adequaat te kunnen optreden zonder dat er op grote schaal paniek ontstaat. Hoe zorg je dat iedereen weet wat hij moet doen en houd je tegelijkertijd de gemoederen in bedwang?

Aanpak

  • Calamiteitenkaartjes - Voor iedere hal zijn calamiteitenkaartjes ontwikkeld, iedere medewerker heeft er één bij zich. Daarop staan onder andere de nooduitgangen, afsluiters voor gas, water en elektra, de plek waar de AED hangt en de plaats waar hulpdiensten naartoe kunnen. Om efficiënt te kunnen communiceren heeft De Bazaar een versterkt portofoonkanaal voor calamiteiten. Interne hulpverleners werken dagelijks met de portofoon en kunnen er, ook in tijden van stress, goed mee uit de voeten.
  • Niet alle informatie voor iedereen - Bij calamiteiten, bijvoorbeeld een brandmelding, hebben alle medewerkers duidelijke instructies om adequaat te handelen, zonder paniek te zaaien. Daar wordt gericht op getraind. Kassamedewerkers en receptionisten krijgen de melding plus instructie in hun scherm, die het systeem blokkeert totdat ze hem bewust wegtikken. Daarnaast is er een omroepinstallatie aangelegd, om met één boodschap grote groepen te bereiken. De Bazaar heeft 12 calamiteitenkasten aan laten leggen. Daarin zitten, naast de standaarduitrusting, ook spullen die specifiek gericht zijn op de risico’s in die ruimte. Denk bijvoorbeeld aan oogdouches voor de medewerkers van de afvalverwerking en het terreinbeheer, die met gevaarlijke stoffen werken.
  • Blijven oefenen - Er wordt minimaal 4x per jaar geoefend met de brandweer. De Bazaar houdt ook grote oefeningen met de veiligheidsregio Kennemerland. Daar zijn alle hulpdiensten bij betrokken: brandweer, politie en ambulances. Omdat er zo’n 400 figuranten nodig zijn, zet De Bazaar daarbij ook eigen personeel in.

Resultaat

Door steeds opnieuw te oefenen, ook op directieniveau met de veiligheidsregio, kan De Bazaar haar veiligheidsbeleid steeds verder aanscherpen.

Praktische tips

  • Bekend maakt bemind! Zorg dat je hulpverleners vertrouwd zijn met de middelen die ze bij een incident nodig hebben.
  • Ga de werkvloer op en bespreek daar of wat je achter je bureau bedacht hebt ook echt zo werkt.
  • Kijk goed naar specifieke (rest)risico’s die naar voren komen uit de RI&E (Risico- Inventarisatie en -Evaluatie). Ga dan eens bij soortgelijke bedrijven polsen hoe zij het doen; Bazaar kijkt bijvoorbeeld naar luchthavens en voetbalstadions.
  • Samenwerking brengt je naar een hoger niveau!
  • Als je een grote groep interne hulpverleners hebt, kun je maatwerktrainingen inzetten. Daar kun je als oraganisatie zelf aan meeschrijven, zodat de cursus goed aansluit op de dagelijkse praktijk.
  • Zorg bij incidenten dat je snel actuele informatie geeft, zowel intern als extern, bijvoorbeeld via de website maar ook via sociale media. Zo houd je de regie en help je het uitbreken van paniek te voorkomen.
  • Zet eigen personeel in bij oefeningen, bijvoorbeeld als figurant.