Reclame voor veilligheid

Op een bedrijventerrein staat een kantoorpand met vier verdiepingen. Daarin zijn onder de groepsnaam TBWA\Neboko vijf communicatiebureaus gevestigd. Iedere werkdag zijn er ongeveer 200 mensen in het pand aanwezig en er zijn regelmatig gasten over de vloer voor briefings en presentaties. Hoe heeft dit reclamebureau de interne noodhulp georganiseerd?

Vraag het de experts

TBWA\Neboko heeft een extern bureau in de arm genomen voor praktisch advies over het organiseren van interne noodhulp. Samen met dit bureau evalueren ze ieder jaar of er incidenten geweest zijn, hoe daarop gereageerd is en wat de verbeterpunten zijn.

Alles in huis

Er zijn tot nu toe geen ongelukken, brandmeldingen of andere calamiteiten geweest. Af en toe snijdt iemand zich bij het maken van presentatiemateriaal, maar in die gevallen was er niet meer nodig dan een pleister of een verbandje. Natuurlijk is TBWA\Neboko wel voorbereid op ernstiger problemen. Er is een ontruimingsplan en er zijn branddeuren, blusmiddelen, hesjes, EHBO-trommels en een AED. En natuurlijk worden er genoeg medewerkers opgeleid om altijd voldoende BHV’ers in huis te hebben. Gasten krijgen een bezoekerspas en zijn altijd gekoppeld aan een gastheer of –vrouw. Er zijn geen wisselende diensten en een groot deel van de mensen werkt fulltime. Daardoor zijn er op elke verdieping altijd BHV’ers aanwezig. Een ontruimingsoefening is er nog niet geweest, daar gaat TBWA\Neboko binnenkort mee starten.

Resultaat

  • Alle medewerkers weten dat ze bij een incident meteen een BHV’er op moeten roepen.
  • De telefoonlijst is direct toegankelijk via intranet.
  • Als het nodig is, kan de portier het ontruimingsalarm inschakelen.
  • Er zijn 13 opgeleide hulpverleners, verspreid over de 4 verdiepingen.