In de praktijk

Hoe de bedrijfshulpverlening moet worden ingericht, hangt altijd af van de situatie en de mogelijke risico’s binnen een bedrijf. Het is niet altijd duidelijk hoeveel bhv’ers er precies aangesteld moeten worden of hoeveel medewerkers er nodig zijn bij een ontruiming. Praktijkverhalen waarin organisaties vertellen over hoe hun bedrijfshulpverlening is ingericht, bieden inspiratie voor hoe je zelf noodsituaties zou kunnen oplossen binnen jouw bedrijf.

Goede bhv-praktijken

In het boek ‘Goede bhv-praktijken, zo organiseer je interne noodhulp’ zijn verschillende praktijkvoorbeelden te vinden van hoe organisaties hun bedrijfshulpverlening hebben georganiseerd. De voorbeelden zijn verzameld en beoordeeld door TNO, de Octaaf Groep en VeiligheidNL. Het document is gepubliceerd met ondersteuning van het ministerie van SZW.