SER-handreiking bedrijfshulpverlening

De handreiking Arbomaatregelen Bedrijfshulpverlening van de SER bevat informatie en advies aan werkgevers, werknemers en bedrijfshulpverleners zodat zij de juiste ondersteuning hebben om ervoor te zorgen dat het bedrijf een goed beleid kan voeren op bedrijfshulpverlening. Daarmee kunnen de bedrijfshulpverleners de bedrijfshulpverlening goed blijven uitvoeren. 

De handreiking bedrijfshulpverlening is tot stand gekomen in opdracht van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid aan NIBHV.

Zie de SER-handreiking Arbomaatregelen Bedrijfshulpverlening