Handreiking bedrijfshulpverlening

De Handreiking bedrijfshulpverlening van Stichting van de Arbeid biedt ondersteuning aan werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van sectoren en branches bij het invullen van de doelvoorschriften uit de Arbowet en het Arbobesluit over bedrijfshulpverlening in een arbocatalogus.