Wat verandert er voor de bedrijfsarts?

In de nieuwe Arbowet worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Zo wordt aangegeven dat de bedrijfsarts de werkgever moet adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers.