Hoe vraag ik een second opinion aan?

Werknemers kunnen een second opinion aanvragen wanneer zij twijfelen over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. De second opinion moet worden aangevraagd bij de eerste bedrijfsarts. Het aanvragen van een second opinion kan alleen door de werknemer worden gedaan, maar is altijd in overleg met de eerste bedrijfsarts.

In het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren. De second opinion bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een ander bedrijf of andere arbodienst dan waar de eerste bedrijfsarts werkt. Indien in het basiscontract meerdere opties voor second opinion bedrijfsartsen zijn vastgelegd, kan de werknemer hier zelf een keuze uit maken.