Welke verplichtingen heeft de werkgever volgens de Arbowet?

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben.

De werkgever van een bedrijf is er verantwoordelijk voor dat de Arbowet wordt nageleefd. Hij moet aan een aantal verplichtingen voldoen om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creƫren voor zijn werknemers, en voor hemzelf.

Bekijk de verplichtingen van werkgevers.