Welke verplichtingen heeft de werkgever volgens de Arbowet?

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben.

De werkgever voert een beleid dat erop gericht is de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk in te richten; binnen de mogelijkheden en met de middelen die hem ter beschikking staan.

De werkgever moet er in ieder geval voor zorgen dat hij:

  • een ziekteverzuimbeleid voert;
  • ongevallen op de werkplek onderzoekt, registreert en meldt;
  • voorlichting en instructie geeft over veilig werken;
  • voor veilige middelen en werkmethoden zorgt (ook voor derden);
  • gevaren bestrijdt bij de bron;
  • de nodige beheersmaatregelen organiseert;
  • de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen levert;
  • sluitende afspraken maakt met samenwerkende bedrijven, bijvoorbeeld aannemers.

Zie ook