Welke regels gelden er voor arbeid door jongeren?

Sinds het ‘kinderwetje’ van Van Houten uit 1874 is kinderarbeid voor kinderen tot en met 12 jaar niet meer toegestaan.

In de huidige wetten en regels is, op grond van Europese regelgeving bepaald, dat arbeid door kinderen van 13 t/m 15 jaar is toegestaan onder strikte randvoorwaarden. De uitwerking hiervan staat in de volgende wetten en regelingen:

In de arbeidstijdenwet (artikel 3.2) staat dat de ‘verantwoordelijke persoon’ ervoor moet zorgen dat ‘een kind geen arbeid verricht’. Dat betreft dus zowel de ouder als de werkgever. Wanneer een werkgever ervoor kiest om jongeren vanaf 13 jaar in dienst te nemen moet de werkgever zich realiseren dat de regels voor een 13- of 14-jarige anders zijn dan voor een 18-jarige.

Meer informatie: jongeren en werk