Waarvoor is het open spreekuur?

In de nieuwe Arbowet staat dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer – zonder toestemming van de werkgever – de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot werk, óók als hij nog niet verzuimt of klachten heeft.

Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Het open spreekuur heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.