Waarom is de Arbowet veranderd?

De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en de positie van de bedrijfsarts te verbeteren. Preventie staat hierbij centraal.

Lees alles over de nieuwe Arbowet op de pagina over Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg.