Voor wie geldt de Arbowet?

De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland.

De arbowet geldt dus ook ook voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nulurencontract en voor werknemers van verenigingen en stichtingen.