Geldt de nieuwe Arbowet voor alle bedrijven?

De nieuwe Arbowet geldt voor alle werkgevers in Nederland, ongeacht het aantal werknemers of de nationaliteit van het bedrijf. De wet geldt voor alle organisaties waar arbeid wordt verricht, dus ook verenigingen en stichtingen.

Zowel werkgevers als werknemers hebben verplichtingen als het gaat om gezond en veilig werken: samen moeten zij ervoor zorgen dat er gezond én veilig gewerkt wordt .