Visie en strategie gezond en veilig werken

In de ‘Visie en strategie gezond en veilig werken’ zet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uiteen hoe het ministerie beleidsmatig omgaat met gezond en veilig werken. Het document gaat in op de visie, de doelstellingen en de strategische acties die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen.