Arbocatalogi

In de Arbowet en het Arbobesluit is een aantal zogenaamde ‘doelvoorschriften’ vastgesteld. Dit houdt in dat een aantal eisen zijn vastgelegd, maar dat werkgevers en werknemers zelf de mogelijkheid hebben om te bepalen hoe ze deze normen bereiken.

Zo geeft de Arbowet wel eisen aan het maximale geluid op de werkplek, maar bepaalt het bedrijf zelf hoe ze dit bereiken. In een arbocatalogus kunnen werkgevers en werknemers afspraken vastleggen over de implementatie van de Arbowet binnen de eigen branche.

De afspraken over de risico's en maatregelen komen vaak tot stand via een ondernemersraad of personeelsvertegenwoordiger. Samen met de werkgever kijken zij hoe aan de normen van de Arbowet (de zogenaamde ‘doelvoorschriften’) voldaan kan worden binnen hun eigen organisatie.

Bedrijven kunnen zelf een arbocatalogus opstellen of gebruik maken van de arbocatalogus van hun branche. De Nederlandse Arbeidsinspectie toetst de arbocatalogi die voor een hele sector of branche worden opgesteld, om zeker te stellen dat aan de doelvoorschriften wordt voldaan. In de Beleidsregel arbocatalogi 2019 is vastgelegd hoe arbocatalogi moeten worden opgesteld, gehanteerd en getoetst. Met ingang van 14 juni 2019 is de oude Beleidsregel arbocatalogi 2010 vervangen door deze nieuwe beleidsregel.

Raadpleeg de catalogus van jouw organisatie of branche voor specifieke vragen over arbeidsomstandigheden op jouw werkplek, of contacteer de arbodeskundige of preventiemedewerker van jouw organisatie.

Bekijk hier alle arbocatalogi die in het Arboportaal zijn opgenomen.