Advies SER: Wettelijke grenswaarde voor meelstof

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad (SER) heeft minister Asscher van SZW geadviseerd om de wettelijke grenswaarde voor meelstof in te stellen op 1,2 mg/m3 TGG-8uur.

Meelstof is een natuurlijke stof, en een bekend voorbeeld van een allergeen. Allergenen (ofwel sensibiliserende stoffen) zijn stoffen die een overgevoeligheid (allergie) kunnen veroorzaken via het afweersysteem. Meelstof komt vooral voor bij bakkerijen en kan allergische reacties veroorzaken in de luchtwegen, zoals astma en allergische rhinitis.

In Nederland bestaat op dit moment geen wettelijke grenswaarde voor meelstof. De SER adviseert bakkerijen en bedrijven die nog niet aan de nieuwe grenswaarde kunnen voldoen, in ieder geval een plan van aanpak te laten opstellen waarin zij aangeven op welke termijn dit wel voor hun haalbaar is. Ook moeten ze in dit plan beschrijven wat ze in de tussenliggende periode doen om hun werknemers tegen blootstelling aan meelstof te beschermen.

Bron: SER