Maatregelen tegen agressie en geweld

Werkgevers zijn verplicht hun personeel te beschermen tegen alle vormen van agressie. Daarom worden in veel bedrijven cursussen en trainingen gehouden over het omgaan met geweld en agressie. Ook zijn er een aantal handige tools en instrumenten die ingezet kunnen worden om agressie en geweld op het werk tegen te gaan.

Maatregelen tegen agressie en geweld

Een goed beleid tegen agressie voorkomt ziekteverzuim, zorgt voor een hogere tevredenheid onder werknemers en uiteindelijk voor een beter werkgeversimago. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld de volgende maatregelen treffen om agressie en geweld op het werk tegen te gaan:

  • Laat werknemers duidelijk weten dat agressie niet geaccepteerd wordt. Stel een beleid op waarin ook duidelijk sancties (schorsing, officiële waarschuwing) staan op overtreding.
  • Bespreek het beleid in werkoverleggen en functioneringsgesprekken.
  • Maak het onderwerp bespreekbaar als leidinggevende.
  • Grijp in bij concrete situaties. Houd het niet alleen bij een papieren protocol, maar handel er ook naar. Wie niets doet, legitimeert indirect het gedrag. 
  • Geef werknemers het gevoel dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten. 
  • Stel een vertrouwenspersoon aan en informeer de medewerkers over deze vertrouwenspersoon. 
  • Stel een klachtencommissie in. Daar kunnen werknemers terecht met hun klachten over agressie en geweld. Via een klachtencommissie kan ongewenst gedrag in een vroeg stadium gesignaleerd worden. 
  • Noteer de klachten binnen het bedrijf in een rapport. Dit rapport kan gebruikt worden bij het vormgeven van het bedrijfsbeleid. 
  • Goed voorbeeld doet volgen. Als een leidinggevende zich professioneel gedraagt tegenover zijn ondergeschikten, dan zullen de medewerkers zich ook sneller netjes en fatsoenlijk gedragen. 

Vertrouwenspersoon

Als een medewerker te maken krijgt met agressie en geweld op het werk, doet hij er verstandig aan dit te melden. Als hij niet bij zijn leidinggevende terecht kan, is er vaak een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld binnen het bedrijf waar de medewerker terecht kan.