Wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling 2 oktober 2013

Op deze link vind je de Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2013, 2013-0000134066, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met het actualiseren van een NEN norm voor het meetvoorschrift van de eindbeoordeling bij asbestverwijdering. Ga naar de Wijziging van de Arbowet van oktober 2013