Wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling 2 oktober 2013

Op deze link vindt u de Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2013, 2013-0000134066, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met het actualiseren van een NEN norm voor het meetvoorschrift van de eindbeoordeling bij asbestverwijdering.

Ga hier naar de Wijzing van de Arbowet van oktober 2013