Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb, 2007)

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) regelt de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden.

Ga verder naar Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb, 2007) (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)