Wetboek van Strafrecht

Het Wetboek van Strafrecht vormt samen met het Wetboek Strafvordering de basis van het Nederlandse Strafrecht. Ook kunnen extreme overtredingen zoals ongewenste intimiteiten of grove nalatigheid van de werkgever via het Wetboek Strafrecht behandeld worden.

Ga hier naar het Wetboek Strafrecht (directe link naar de website van Overheid.nl)