Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is de uitkering die je krijgt als je door ziekte niet of minder kunt werken. Je vraagt deze uitkering aan als je bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent en je daardoor 65% of minder kunt verdienen van je oude loon. Bij de WIA geldt dat je zoveel werkt als je kunt. Ga de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen