Wet verbetering poortwachter (Wvp)

De Wet verbetering poortwachter (WvP) is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk weer te laten terugkeren op het werk. In de Wvp, die per 1 april 2002 van kracht ging, staan regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim, vooral in het eerste jaar.

Ga verder naar de Wet verbetering poortwachter (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)