Wet verbetering poortwachter (Wvp)

De Wet verbetering poortwachter (WvP) is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk weer te laten terugkeren op het werk. In de Wvp, die per 1 april 2002 van kracht ging, staan regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim, vooral in het eerste jaar. Ga naar de Wet verbetering poortwachter