Wet Premiedifferentiatie En Marktwerking Bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Wet Premiedifferentiatie En Marktwerking Bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (PEMBA) op St-AB.nl. St-AB.nl is een initiatief van Stichting AB. De site heeft als doel om op het gebied van met name het socialezekerheidsrecht gratis rechtshulp te bieden. Dit door rechtzoekenden met de geboden informatie in staat te stellen zelf het van toepassing zijnde recht te vinden.

Lees hier meer over de Wet PEMBA.