Wet op de medische keuringen

De Wet op de medische keuringen en het Besluit aanstellingskeuringen bepalen de gang van zaken bij aanstellingskeuringen. Op deze pagina leest u meer over de Wet op de medische keuringen.

Ga naar Wet op de medische keuringen (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)