Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op St-AB.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), op St-AB.nl. St-AB.nl is een initiatief van Stichting AB. De site heeft als doel om op het gebied van met name het socialezekerheidsrecht gratis rechtshulp te bieden. Dit door rechtzoekenden met de geboden informatie in staat te stellen zelf het van toepassing zijnde recht te vinden.

Ga hier naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op ST-AB.nl.