Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) biedt de mogelijkheid van een uitkering voor de oudere gewezen zelfstandige die zijn zelfstandig beroep of bedrijf moet stoppen omdat het inkomen hieruit onvoldoende is.

Ga naar de IOAZ (directe link naar de website van Overheid.nl)