Wet flexibel werken (voorheen Wet aanpassing arbeidsduur)

De Wet Aanpassing Arbeidsduur van 19 februari 2000 gaf werknemers de mogelijkheid om de werkgever te vragen om de arbeidsduur te vermeerderen of te verminderen. Vanaf 1 januari 2016 vervangt de Wet flexibel werken de Wet Aanpassing Arbeidsduur.

Onder de Wet flexibel werken blijft de werknemer de mogelijkheid behouden om de werkgever te vragen om meer of minder uren te mogen werken. Daarnaast krijgt de werknemer de mogelijkheid om de werkgever te verzoeken de werktijden of arbeidsplaats te wijzigen.

Ga verder naar Wet flexibel werken (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl).